Nowy regulamin sklepu

Dostosuj z nami sklep internetowy do wymogów ustawy Prawa konsumenta, która wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 roku.

Nowa ustawa o prawach konsumenta wprowadza rewolucję w stosunkach handlowych pomiędzy e-sprzedawcami a konsumentami. Znacznie wzmocniona zostanie pozycja tych drugich, którzy zyskają korzystniejsze uprawnienia i ułatwioną drogę do egzekwowania swoich roszczeń od przedsiębiorców. Z kolei e-sprzedawcy obciążeni zostaną licznymi dodatkowymi obowiązkami, zwłaszcza obowiązkami informacyjnymi, których niespełnienie skutkować będzie dotkliwymi karami finansowymi nakładanymi przez UOKiK oraz SOKIK (Urząd oraz Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów).

W celu przygotowania Państwa sklepu do zmiany proponujemy skorzystać z usług.

REGULAMIN SKLEPU – zgodny z zapisami nowej ustawy, pisany pod kątem danego sklepu,
redagowany przez Kancelarię Prawną prowadzącą serwis TwojePrawo.pl
regulamin powstaje w przeciągu kilku dni na podstawie wypełnienia ankiety przesłanej po złożeniu zamówienia
400,00 zł netto
KOSZYK i REALIZACJA ZAMÓWIENIA – przystosowanie do wymogów ustawy
wprowadzenie zmian do sklepu, termin realizacji około 1 godziny
40,00 zł netto
AUDYT SKLEPU pod kątem zgodności z ustawą
przygotowanie pełnego raportu wraz z sugerowanymi zmianami
150,00 zł netto